Media Creations

Media Creations

Jak przyjemnie. W czasie ciszy i zatrzymania pamięta się O Mnie. Miło i ciepło na sercu, zawsze uważałam, że sztuka otwiera oczy i serca mam moc i siłę. Dziękuje pięknie Media Creations (Decoration&Design). Jeden magazyn, a w nim wiele dobra, także Ode Mnie dla Ciebie.

Czytaj więcej ....